Nie lękajcie się Miłości,
która stawia człowiekowi wymagania.


św. Jan Paweł II
(List do młodych, 1985)